Dalo by se říci, že se ze dne na den změnil život každému z nás. V naší Charitě jsme to vnímali velmi intenzivně. Setkávání s lidmi, kteří potřebovali naši pomoc, provázel strach a obavy o vlastní zdraví. Tento strach byl na obou stranách. Kvalitní ochranné pomůcky, které by chránily klienty i nás, nebyly k sehnání. Nikdo nevěděl, jak se celá situace bude vyvíjet a zda to vše zvládneme. Přesto jsme se nevzdali. Zvítězilo charitní srdce, ochotné pomoci a být tu pro potřebné. A tak jsme každé ráno vždy znovu přicházeli do práce, abychom se starali o ty, kteří se bez naší péče neobejdou.

Nastala doba hledání.Hledání cest, jak zajistit péči v plném rozsahu i přes omezené možnosti, jak efektivně pomoci nad rámec našich běžných služeb, jak a kde sehnat ochranné pomůcky, které by dodaly pocit bezpečí nejen nám, ale také našim klientům, kde na to vše vzít peníze… A v této složité době jsme vždy našli ono pomyslné světýlko na konci tunelu v podobě pomoci lidí, nadací a organizací s velikým a obětavým srdcem. Nebyli jsme na to sami. Měli jsme vás!

Přicházeli jednotlivci, kteří nám donesli našité roušky, darovali rukavice či desinfekci, došly nám balíky s respirátory, projekt 3D tisk proti COVID-19 nám daroval ochranné štíty.Některé nadace velmi pružně vypsaly granty na pomoc neziskovým organizacím a vyřizovaly je ve zrychleném režimu. Díky tomu jsme získali peníze na pořízení tolik potřebných desinfekčních prostředků a ochraných pomůcek. Dále jsme z projektu zakoupili tablety pro videohovory našich klientů Odlehčovací služby s jejich rodinami či pořídili generátory ozónu pro desinfekci našich prostor. Přihlásili jsme se do speciálního projektu a získali jsme set pračky a sušičky pro Chráněné bydlení. Rozjel se projekt Rouškomatů, kdy část výtěžku z těchto automatů obdrží i Charita Vyškov. Tyto finanční prostředky nám pomohou řešit zvýšené výdaje kolem koronakrize. Pomoc přišla také od našeho zřizovatele, Arcidiecézní charity Olomouc, města Vyškov a Jihomoravského kraje, kteří nám pomohli zajistit potřebný ochranný materiál.

Děkujeme. Nouzový stav skončil. Nebezpečí nákazy koronavirem však trvá stále. Přesto jsme klidnější, protože víme, máme zkušenost, že kolem nás je spousta lidí s velikým srdcem, kterým není lhostejné to, jak žijí jiní lidé a jsou ochotni pomoci. Život se už asi nikdy nevrátí do stejných kolejí, jako byl před koronavirem. Ale nyní už víme jedno: Spolu to zvládneme. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

BARBORA NĚMČÁKOVÁ

Oblastní charita Vyškov