Dalo by se říci, že se ze dne na den změnil život každému z nás. V naší Charitě jsme to vnímali velmi intenzivně. Setkávání s lidmi, kteří potřebovali naši pomoc, provázel strach a obavy o vlastní zdraví. Tento strach byl na obou stranách. Kvalitní ochranné pomůcky, které by chránily klienty i nás, nebyly k sehnání. Nikdo nevěděl, jak se celá situace bude vyvíjet a zda to vše zvládneme. Přesto jsme se nevzdali. Zvítězilo charitní srdce, ochotné pomoci a být tu pro potřebné. A tak jsme každé ráno vždy znovu přicházeli do práce, abychom se starali o ty, kteří se bez naší péče neobejdou.

Nastala doba hledání.Hledání cest, jak zajistit péči v plném rozsahu i přes omezené možnosti, jak efektivně pomoci nad rámec našich běžných služeb, jak a kde sehnat ochranné pomůcky, které by dodaly pocit bezpečí nejen nám, ale také našim klientům, kde na to vše vzít peníze… A v této složité době jsme vždy našli ono pomyslné světýlko na konci tunelu v podobě pomoci lidí, nadací a organizací s velikým a obětavým srdcem. Nebyli jsme na to sami. Měli jsme vás!

Zoo park ve Vyškově. Ilustrační foto
Zoo přišla o desítky tisíc návštěvníků. Zásadní budou letní prázdniny

Přicházeli jednotlivci, kteří nám donesli našité roušky, darovali rukavice či desinfekci, došly nám balíky s respirátory, projekt 3D tisk proti COVID-19 nám daroval ochranné štíty.Některé nadace velmi pružně vypsaly granty na pomoc neziskovým organizacím a vyřizovaly je ve zrychleném režimu. Díky tomu jsme získali peníze na pořízení tolik potřebných desinfekčních prostředků a ochraných pomůcek. Dále jsme z projektu zakoupili tablety pro videohovory našich klientů Odlehčovací služby s jejich rodinami či pořídili generátory ozónu pro desinfekci našich prostor. Přihlásili jsme se do speciálního projektu a získali jsme set pračky a sušičky pro Chráněné bydlení. Rozjel se projekt Rouškomatů, kdy část výtěžku z těchto automatů obdrží i Charita Vyškov. Tyto finanční prostředky nám pomohou řešit zvýšené výdaje kolem koronakrize. Pomoc přišla také od našeho zřizovatele, Arcidiecézní charity Olomouc, města Vyškov a Jihomoravského kraje, kteří nám pomohli zajistit potřebný ochranný materiál.

Městské kulturní středisko sídlí v Besedním domě ve Vyškově.
Zrušená představení a akce? Peníze za vstupné Vyškovanům vrátí na pokladně

Děkujeme. Nouzový stav skončil. Nebezpečí nákazy koronavirem však trvá stále. Přesto jsme klidnější, protože víme, máme zkušenost, že kolem nás je spousta lidí s velikým srdcem, kterým není lhostejné to, jak žijí jiní lidé a jsou ochotni pomoci. Život se už asi nikdy nevrátí do stejných kolejí, jako byl před koronavirem. Ale nyní už víme jedno: Spolu to zvládneme. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

BARBORA NĚMČÁKOVÁ

Oblastní charita Vyškov