Z více než tisíce návštěvníků se mnozí opakovaně vraceli a nešetřili slovy chvály na krásnou expozici. Jablkem roku 2021 se stala odrůda Šampion pěstitele Vítězslava Vozdeckého ze Slavkova u Brna. Ocenění i dalším vyhodnoceným pěstitelům předali předseda ČZS Stanislav Kozlík a starosta Města Slavkov u Brna Michal Boudný. Ocenili uspořádání nádherné výstavy a popřáli hodně úspěchů při zahrádkářské činnosti.

V pondělí navštívilo výstavu 490 dětí z MŠ a ZŠ ze Slavkova u Brna i z okolních obcí. Děti se seznámily se se vším, co nám příroda dává.

Poděkování pořadatelů patří všem, kteří přispěli k uspořádání velmi zdařilé výstavy.

ZO ČZS Slavkov u Brna