Ze spolupráce se Základní školou Tyršova a Mateřskou školou Palánek vzešla moc pěkná vystoupení, kdy děti zpříjemnily starším lidem adventní čas zpíváním koled a vánočních písní, recitací a dokonce i krátkou pohádkou. Propojení nejstarší a nejmladší generace a společně strávený čas přinesl všem na tváře úsměvy a hezky přítomné naladil na přicházející svátky.

Stejně jako každý rok byla snaha dopřát našim seniorům i něco navíc – pro letošek to bylo na DPS Tyršova vystoupení břišních tanečnic z Ježkovic, které ozvláštnily svůj program i tancem s meči, na DPS Polní zaujalo v rámci projektu Ježíškova vnoučata vystoupení herce a zpěváka Martina Hucla. Ten si získal publikum známými melodiemi Sinatry, Presleyho, Suchého a Šlitra a v neposlední řadě také Karla Gotta, a sklidil zasloužený aplaus.

Děkujeme všem za zpříjemnění vánoční atmosféry!

LENKA VORÁČOVÁ, Centrum sociálních služeb Vyškov – Pečovatelská služba