Jelikož 1. duben je Mezinárodním dnem ptáků, měli návštěvníci s ptačím příjmením vstup do zoo zdarma. Přímo zoologické zahradě byla v sobotu zřízena mimořádná poštovní přepážka, která vydávala zvláštní poštovní razítko vytvořené speciálně pro tento slavnostní den. Pro razítko přijeli sběratelé z celé naší země a bylo jím označeno i mnoho zásilek směřujících do zahraničí. Přítomen byl i Václav Fiala, předseda odborné společnosti Fauna-Flóra při Svazu českých filatelistů, díky jehož organizačnímu talentu bylo akci možné uspořádat.

Stovky návštěvníků mohly zároveň obdivovat výstavu obrazů vyhynulých i žijících druhů ptáků a jejich předků – dinosaurů. Jednalo se o obrazy známých českých představitelů tzv. paleoartu, což je obor rekonstruující pravěký život. Paleoart má v českých zemích bohatou tradici, dílo Zdeňka Buriana a jím inspirovaný film Cesta do pravěku jistě nemusíme čtenářům blíže připomínat.

V zoo byly vystaveny originální obrazy Miloslava Muškáta, Vladimíra Rimbaly, Arnošta Hanáka, Petra Modlitby a Jiřího Svobody. Speciální pozornost poutaly dva obrazy Davida Bergera. Jednalo se o zobrazení třetihorních ptáků, jejich pozůstatky se našly v severočeské hnědouhelné pánvi. Konkrétně šlo o primitivního plameňáka Palaelodus ambiguus a prapapouška Xenopsitta fejfari. Prapapoušek byl pojmenován na počest velkého českého badatele, profesora Oldřicha Fejfara.

Odpoledne si v přednáškovém sále desítky zájemců vyslechli povídání experta na život v pravěku RNDr. Vladimíra Sochy. Jeho výklad vysvětloval evoluci různých dinosauřích skupin, včetně té, která úspěšně přežívá až do současnosti, tedy ptáků. Publikum zaujala diskuse o otázce dinosauří inteligence. Mezi badateli i veřejností totiž dlouho převládala představa, že dinosauři byli slepou vývojovou větví evoluce a že se jednalo tupé a neohrabané živočichy. Moderní paleontologické výzkumy ale přináší důkazy, že dinosauři byli velmi aktivní a sociálně žijící živočichové, někteří z nich dokonce převyšovali svou inteligencí i některé recentní druhy ptáků a savců. Tato zjištění vedou i k zajímavým úvahám, zda by vznikla nějaká dinosauří „civilizace“, kdyby se jim podařil přežít drtivý dopad asteoridu před 66 miliony let.

Slavností víkend byl úspěšným zahájením výročních oslav. Následovat bude 22. dubna kroužkování volněn žijících ptáků a otevírání nových expozic v dětské zoo.

Roman Figura