Virtuální univerzita třetíhověku poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání.

Výhody:
* společné projekce lekcí jednou za 14 dní - možnost setkávání se se svými vrstevníky
* individuální studium doma u svého počítače
* osobní podpora tutora i on-line podpora přednášejících
* získání nových znalostí, vědomostí a přátel
* možnost studium po ukončení semestru přerušit, promoce po úspěšném absolvování šesti semestrů za neomezenou dobu
* možnost účastnit se slavnostní promoce v Praze

Nafukovací modely planet si prohlédnou návštěvníci světové výstavy Expo Dubai 2020.
Jedinečná příležitost. Exponát pro výstavu v Dubaji míří na své cestě do Vyškova

V Knihovně Karla Dvořáčka otevřeme v únoru 2022 již 23. semestr Virtuální univerzity třetího věku. Máme mezi sebou desítky - i dvojnásobných - držitelů "Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku". Přidejte se k nim!

Tématem je  Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Termíny přednášek: 2. a 16. února, 2., 16. a 30. března, 13. dubna 2022, vždy od 9.30 h v sále Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově
Cena semestru: 350 korun
Příjem přihlášek a plateb ve studovně KKD: od 5. 1. 2022

Noví zájemci o studium mohou zhlédnout první přednášku 2. 2. 2022 zdarma a až poté se rouzhodnout ke studiu.

Více informací najdou zájemci na www.e-senior.cz nebo na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz. 

Zdeňka Adlerová

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově