Mši celebroval hasičský kaplan Pavel Rostislav Novotný a šaratický farář Petr Pavel Severin. Mše svatá byla obětována za všechny zemřelé i žijící hasiče nejen šaratické farnosti, ale i okolních sborů. Po skončení mše se účastníci i s kněžími sešli v hasičské zbrojnici v Hostěrádkách-Rešově.

Slavomír Bell