Domy budovalo stavební družstvo i jednotlivci. Jednalo se o ulice Jiráskovu, Nerudovu, Jaroslava; Vrchlického (dnes II. odboje), Svatopluka Čecha, Rašínovu (dnes Kašíkova), Heydukovu ad.

Nejdříve se účastníci akce zastavili v ulici 9. května u domu, v němž žil zvěrolékař Florián Koudelka (1862–1921), známý průzkumník jeskyní Moravského krasu. V téže ulici bydlel i profesor gymnázia, osvětový pracovník a Sokol Karel Měřínský (1886–1942).

Na začátku ulic II. odboje a Kašíkovy stával pomník Miroslava Tyrše z roku 1932, zničený v době protektorátu. V ulici II. odboje si připomenuli osobnosti dvou pedagogů a zároveň historiků, vlastivědných badatelů, kulturních pracovníků: Jana Kupky (1909–1994) a Vojtěcha Procházky (1890–1946). V této ulici žila Jaroslava Matlochová, rozená Rybníkářová (1930–2015), trenérka gymnastek. Mimo jiných trénovala i Věru Čáslavskou.

Díky akci Oživlé Konůvky návštěvníci nahlédli do života ve středověku.
Ranhojič i lukostřelba. Lidé na místě zaniklé vesnice nahlédli do středověku

Dále pokračovali okolo budovy vlakového nádraží, kde bydlela rodina Misákových. Otec pracoval u dráhy a jeho dcery Eliška (1925–1948) a Miloslava (1922–2015) se proslavily jako gymnastky. Na XIV. letních olympijských hrách v Londýně v roce 1948 získaly zlatou medaili. Bohužel Eliška zemřela na následky dětské obrny v Londýně.

Potom se přesunuli do ulice Svatopluka Čecha k domu, v němž žila učitelka a básnířka Božena Věrná (1901–1967) a dostali se ke krátké ulici Jiřího Wolkera u autobusového nádraží. Ta se původně jmenovala po Václavu Skřivánkovi (1862–1925), starostovi Vyškova. Dům, který obýval i se synem Václavem (1896–1971), botanikem a muzejníkem, ale stojí v Havlíčkově ulici. Prošli kolem budovy okresního soudu z roku 1935 a přiblížili se k poslední zastávce putování. Tou byla budova okresní politické správy z poloviny 20. let 20. století, která sloužila úřadům státní správy do roku 2003 a socha prezidenta T. G. Masaryka z roku 1928.

Další kulturně-literární vycházka nazvaná Vyškovským předměstím 2 se koná ve čtvrtek 9. června 2022. Sraz u Knihovny Karla Dvořáčka bude v 16.30 hodin.

Zdeňka Adlerová