Na počátku školního roku se studenti dotkli vesmíru sondou vynesenou meteorologickým balónem. Nyní, v závěru školního roku, to byl model skutečné rakety. Studenti se zúčastnili celostátní soutěže Czech Rocket Challenge 2022, jejímž partnerem byla Evropská kosmická agentura ESA. Zadáním soutěže bylo navrhnout a sestavit funkční model rakety.

Na projektu pracovalo přes 70 středoškolských i vysokoškolských soutěžních týmů z celé České republiky. Jedním z nich byla také skupina studentů vyškovského gymnázia pod vedením učitele fyziky Michala Daneše. Úsilí studentů vyvrcholilo účastí ve finále soutěže úspěšným startem rakety z brněnského letiště. Start, let i bezpečné přistání bylo korunováno vítězstvím v soutěži. Studenti vyškovského gymnázia získali první místo!

Samotná soutěž byla poměrně náročným a komplexním projektem, který měl tři fáze. Prvním byl návrh konceptu rakety, jak to celé bude fungovat. Druhá fáze byla realizace, tedy výroba jednotlivých dílů, testování a sestavení modelu rakety. Poslední fází byl start. 

Na návrhu a konstrukci rakety studenti pracovali tři měsíce. I přes zkušenosti vyškovských studentů s dobýváním vesmíru prostřednictvím meteorologického balónu byla tato oblast pro většinu studentů i samotného učitele úplně nová. Nezbylo než hledat inspiraci na zahraničních webech a u raketových modelářů.

Před samotným startem museli soutěžící prokázat, že návrh rakety je funkční a bezpečný. Bezpečnost byla v soutěži velmi důležitá. Pracovalo se s raketovými motory, které svým výkonem byly na hranici amatérského použití. Organizátoři soutěže minimalizovali pravděpodobnost souvisejících rizik tím, že všichni soutěžící museli týden před startem odevzdat závěrečnou technickou zprávu, ze které byl zřejmý detailní popis rakety, prokázaná funkčnost záchranného systému, stabilita a dostatečná konstrukční pevnost, detailní procedury při startu a další, jež by organizátora jednoznačně přesvědčily o bezpečnosti a letuschopnosti modelu.

Na základě této zprávy organizátoři vybrali ze všech soutěžících 26 úspěšných týmů a pozvali je do finále soutěže, tedy ke startu rakety. „Pozvánka do finále byla pro náš tým velkým dílčím úspěchem,“ dodává učitel Daneš. „Samotný start rakety pochopitelně nebylo možné nijak dopředu otestovat, naši studenti šli tedy na odpalovací rampu s modelem, který doposud fungoval bezvadně jen na teoretické úrovni. Byla zde spousta obav a očekávání. Teprve start samotný měl ověřit správnost našich výpočtů i technického provedení. Výsledek byl perfektní, vítězství je naše!“

Soutěžními kritérii byla kreativita, funkčnost, využitelnost a progresivita nápadu na nové funkce systému rakety, řízení, kontroly, monitorování apod.

Vyškovští studenti se inspirovali v panspermické hypotéze o vzniku života na Zemi předpokládající, že život byl přinesen z vesmíru mikroorganismy, které v podobě spor putují kosmickým prostorem a v příznivých podmínkách se pokoušejí uchytit. S trochou nadsázky bylo tedy transcendentním cílem jejich rakety panspermické osídlení jiné planety. Samozřejmě šlo o model, proto si položili pomyslnou laťku o něco níže a cílem jejich mise bylo panspermické osídlení letištní plochy Brno-Medlánky javorovým porostem. Užitečným nákladem modelu rakety s výmluvným názvem „Acer Incursus“ byla proto semena javoru jasanolistého, jejichž distribuci provedli otevřením nákladového prostoru rakety v jejím apogeu (nejvyšší bod trajektorie).

Primárním cílem bylo ukázat na možnost mírového využití raket jakožto technického prostředku k rozšiřování semen ohrožených druhů rostlin do nepřístupných míst naší planety. Sekundárním cílem pak bylo měření fyzikálních veličin po celou dobu letu rakety, a to atmosférický tlak, teplotu, zrychlení a úhlovou rychlost otáčení rakety kolem své osy. Za tímto účelem byl součástí užitečného zatížení rakety mikropočítač, který sloužil také jako řídící systém pro aktivaci záchranného systému rakety při jejím sestupu k zemi.

Naši studenti přesvědčili porotu, že umí navrhnout letuschopný model rakety, který dokáže splnit mírovou misi. Prokázali, že umí takovou raketu sestavit a provést její start se všemi předepsanými procedurami, včetně jejího bezpečného návratu zpět na zem. Pro všechny zúčastněné to byla především zábava, příležitost pracovat v týmu a získat nové poznatky z oblasti kosmonautiky.

Zvláštní poděkování za úspěch vyškovských gymnazistů patří vedoucímu raketových modelářů Jiřímu Špičákovi za technickou podporu a středisku volného času MAJÁK za poskytnuté zázemí.

Michal Daneš, učitel