Vodní zdroje jsem mapovala na jaře a v létě roku 2019. Postupně jsem procházela celou oblast a už v terénu jsem zjistila, že existuje mnohem více pramenů, které nejsou zaznamenané v mapách. Celkem jsem jich objevila 58. U všech vodních zdrojů jsem zaznamenávala druhy rostlin a živočichů, kvalitu vody a veškeré informace jsem zaznamenávala do tabulek, včetně souřadnic z GPS lokátoru. Při zpracování výsledků jsem posuzovala rozdíly mezi vydatností vody na jaře a v létě v závislosti na typu půdy, geologickém podloží, úhrnu srážek nebo teploty.

I Vyškovští atleti trénují v omezených podmínkách a připomínají si zážitky a výsledky z minulých závodů hlavní sezony.
Trénující vyškovské atlety můžete potkat i na břehu rybníka

Je zřejmé že o přírodní skvosty jako jsou právě studánky má veřejnost stále větší zájem. Mnoho z nich je udržovaných a upravených, ale naneštěstí stále existují „turisté,“ kteří si neumí vážit práce těch, co se o ně starají. Touto cestou bych tak chtěla poděkovat všem, kteří se o studánky starají a nepovažují přírodní zdroje, jako je voda, za samozřejmost.

VERONIKA GRIMOVÁ

studentka oboru Ekologie a životní prostředí

Střední zahradnická škola Rajhrad