V projektu Erasmus+ přijeli učitelé čerpat nové nápady, inspirace a aktuální trendy v rámci tzv. stínování. Pokryta byla většina oborů. Odborný učitel truhlářů strávil podnětný týden v místní rodinné firmě, odborníci z oborů hotelnictví, cukrář a kuchař – číšník pozorovali zdejší mistry v kvalitním velkém hotelu, místní vyhlášené cukrárně a pekárně, či špičkové hotelové kuchyni, každý podle svého zaměření.

Studenti slavkovské školy zavítali do brněnské restaurace Element.
Element v Brně a exkurze. Studenti ze Slavkova nahlédli za bar i do kuchyně

V rámci cestovního ruchu pak se vyučující komplexně zaměřil na oblast poskytování služeb cestovního ruchu. V nemnoha volných chvílích se však našel i prostor pro poznávání místních pamětihodností. Velké poděkování patří všem koordinátorům projektu Erasmus+, zvláště pak paní Procházkové, která pomáhala se zajištěním stáží ve Florencii a byla k dispozici po celou dobu našeho pobytu.

V. Hirt

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna