Co víc bychom si mohli přát? Přece to, aby nezůstalo jen u vydání čtenářského průkazu a dárku. Podařilo se! Zájem o půjčování dětských knih vzrostl, a proto jsme rozšířili půjčovní dobu v dětském oddělení i na jedno dopoledne v týdnu (původní půjčovní doba po-pá 13-18 h). Také na naše tradiční akce S kočárkem do knihovny a Hrátky s Večerníčkem přichází čím dál tím více dětí.

S kočárkem do knihovny jezdí rodiče jednou měsíčně už 15 let. Pro dospělé je přichystáno občerstvení, pro děti hračky a knížky i nezbytný přebalovací pult. Zpočátku jsme hledali lektory, kteří besedovali na nejrůznější témata dle zájmu maminek. Dnes již pravidelné účastnice oslovují lektorky ze svých řad. Témata jsou velmi rozdílná. Od zahradní architektury, aromaterapie, logopedie, kojení, gynekologie, nošení dětí, až ke knihám či výtvarným aktivitám pro děti.

Vzhledem k nárůstu počtu přítomných se setkáváme převážně ve velkém sále, kde maminky na děti vidí, hrají si s nimi a zároveň poslouchají a zapojují se do debaty. S dětmi si hrají a čtou maminky, ale pomáhají i knihovnice.

Umožňujeme tak maminkám na rodičovské dovolené setkávání, seznamování se s novými lidmi i poznatky a socializaci dětí.

Hrátky s Večerníčkem pro děti od 2,5 do 6 let pořádáme jednou měsíčně sedm let. Hlavní součástí akce je předčítání, vyprávění příběhů, povídání s dětmi. Děti si mohou vybrat, co se bude číst i dovyprávět příběh. Poslech příběhu prokládáme pohybem – cvičíme na říkanku, pohybujeme se při písničce. Dále máme připraveny výtvarné aktivity vztahující se k přečtenému příběhu. Malujeme, stříháme, lepíme, modelujeme. Při tom je samozřejmě nutná pomoc rodičů.

Příběhy volíme například podle ročních období, prezentujeme nové knihy, oblíbené příběhy a především obrázkové knihy.

Cílem Hrátek je rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvíjení slovní zásoby.

Prostřednictvím obou akcí se snažíme rodičům a dětem představit knihovnu jako příjemný a bezpečný prostor a vypěstovat u nich návyk k pravidelným návštěvám a půjčování knih.

Dalším pořadem, který je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku, je naše Čtení pejskovi. Naše kolegyně Eva Kalivodová je majitelkou canisterapeutického psa, zlatého retrívra Beky. Mladším dětem čte knihovnice, starší si z kapsičky připásané na Beky vytáhnou hádanku, přečtou a samy, nebo za pomoci přítomných, vyřeší.

V červenci tohoto roku jsme poprvé uspořádali Čtení pejskovi v ukrajinštině. Natalia Fedkiv, která žije ve Vyškově již mnoho let, nejen četla ukrajinsky, ale také předvedla skvělou ukázku práce s dětmi a knihou. Děti byly nadšené a spontánní. Snad jsme jim alespoň na chvíli pomohli zapomenout na to, že nejsou doma ve své vlasti. V listopadu pozveme na společné čtení pro Beky české i ukrajinské děti.

Mnoho příchozích z Ukrajiny se již vrátilo zpět do vlasti, či se přestěhovali jinam za prací. Přesto jich ve Vyškově a blízkém okolí zůstává více než pět set. Proto bychom chtěli naše budoucí akce zaměřit také na jejich integraci a zapojit tyto nové členy naší komunity do volnočasových i vzdělávacích aktivit.

Například již dnes je pro všechny k dispozici naše lekotéka – edukační pomůcky a hry pro děti od 0 do 11 let, které jsme zakoupili díky finanční podpoře Nadace Tři brány Vyškov.

Zdeňka Adlerová, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově