Za čtvrtstoletím trvání operetní tradice stojí hlavní organizátorka paní Věra Chalupecká, pro kterou jsou tyto koncerty příležitostí, jak udělat lidem radost. Její záslužná činnost byla na koncertě několikrát vyzvednuta a v závěru koncertu paní Věře Chalupecké aplaudoval celý do posledního místa zaplněný Historický sál slavkovského zámku.

Hlavní organizátorce přišla v závěru koncertu osobně pogratulovat také paní ředitelka zámku Eva Kellner Fialová, která jí přinesla kytici. Bylo to důstojné završení mnohaleté usilovné práce celého realizačního týmu.

Obecenstvo se spontánně zapojilo

Na jubilejní galakoncert byli pozváni tři vynikající pěvci, a to sopranistka Luisa Albrechtová, mezzosopranistka Barunka Preisinger – dcera zakladatele orchestru Jiřího Preisingera – a tenorista Juraj Nociar. Řízení Johann Strauss orchestru se ujal koncertní mistr pan Jiří Pospíchal.

Skvělé provedení výborně sestaveného repertoáru způsobilo, že se nadšené obecenstvo dokonce spontánně zapojilo do produkce. Všichni jsme se cítili po skončení koncertu osvěženi, spokojeni i dojati krásou mimořádného hudebního zážitku.

Nezbývá než držet pěsti celému realizačnímu týmu, aby pokračoval v tradici slavkovského operetního gala a dál přinášel radost věrným posluchačům. Velké poděkování posíláme také sponzorům. Slavkov u Brna je hrdý na svou operetní tradici, která trvá již čtvrtstoletí.