Odešel člen odboru Vyškov, člověk, který celý svůj volný čas věnoval turistice. Nenajde se snad místo, které by neprošel a nezavedl tam nejen svoji svou rodinu a své vyškovské přátele. Nachodil tisíce kilometrů, hlavně po českých a slovenských horách. Pro turistiku dokázal získat všechny, kteří měli zájem o pohyb v přírodě.

Členem Klubu českých turistů se stal již ve čtyřicátých letech 20. století. Ve svých aktivních profesních letech působil jako učitel na Vojenské technické akademii v Brně, kde získal titul inženýr a vědeckou hodnost kandidáta věd, později pak jako učitel ve Vyškově. Po odchodu z činné vojenské služby se začal plně věnovat rozvoji turistiky nejen ve Vyškově, ale i v celé jihomoravské oblasti. Jeho turistický zájem a aktivita byla velmi široká. V sedmdesátém roce minulého století založil první turistický oddíl mládeže (TOM) ve Vyškově a získal tak řadu nadšených mladých turistů a dalších vedoucích turistických akcí.

Snad největší kus turistické práce odvedl tím, že se v sedmdesátých letech začal věnovat svému velkému koníčku - značení turistických tras. Se svojí ženou a několika přáteli působil jako značkař jihomoravské oblasti, od roku 1985 pak jako předseda značkařského obvodu Vyškov. Za svoji práci získal řadu turistických ocenění a vyznamenání, především jedno z nejvyšších - čestný odznak Vojty Náprstka.

Práce s mládeží a značení však nebylo jeho jediným turistickým zájmem. Věnoval se i turistice seniorů, když devadesátých letech 20. století založil kroužek vojenských turistů - důchodců, který vedl více než deset let. Nápaditost plánovaných výletů, jejich precizní připravenost a vedení si získávalo uznání a obdiv u všech zúčastněných.

Jiří Kýn zastával v klubu českých turistů řadu funkcí, postupně v oblasti práce s mládeží, ve značení turistických cest a jako neúnavný organizátor turistických akcí. Za svůj celoživotní aktivní přínos české turistice obdržel za čestné uznání ke 130 letům Klubu českých turistů s pamětní medailí. Jeho turistické nadšení, zápal pro turistiku a přátelství zůstává v paměti všech, kteří se s ním setkávali.

JANA PAVLÍKOVÁ

předsedkyně KČT, odboru Vyškov