Zájemcům jsou na stránkách k dispozici i videozáznamy s nejzajímavějšími okamžiky z průběhu letošního hnízdění.

Ochránci přírody sledují kamerami hnízdění v budce už třetím rokem. Je to vždy tak trochu sázka do loterie, jestli kalousi budku s kamerami obsadí. Vychází ale ze svých dlouholetých zkušeností s více než dvěma stovkami budek, které v zemědělské krajině Břeclavska pro poštolky a kalouse kontrolují. Kalousi však nepatří k tradičním obyvatelům budek - podobně jako poštolky si sami hnízda postavit neumí a využívají obvykle stará hnízda po strakách a vránách. Postupem let ale místní populace kalousů i poštolek zjistila, že jim budky poskytují mnohem bezpečnější místo k hnízdění než otevřená a často polorozpadlá hnízda krkavcovitých ptáků. V praxi jsme tak svědky zajímavé adaptace druhů na změnu životních podmínek.

Cílem online přenosu je především zprostředkovat všem nadšencům a zájemcům o přírodu život kalousů, který by jinak nebylo možné sledovat. Letos jsme mohli být svědky nelítostných bojů o budku mezi kalousi a poštolkami i dojemné rodičovské péče o dorůstající potomstvo. Na stránkách jsou připraveny také vybrané videozáznamy z nejzajímavějších událostí předchozích dnů a týdnů. Mláďata kalousů v budce rychle rostou a budku opustí v první dekádě června, i když ještě nebudou zcela vzletná. Budou posedávat po okolních keřích a stromech a rodiče je budou ještě několik týdnů dokrmovat. Pokud byste proto někdy v přírodě nalezli zdánlivě opuštěnou malou sovičku, je nejvhodnější ji umístit z dosahu psů a koček někam na keř nebo blízký strom a ponechat na místě.

On-line přenos je realizován za finanční podpory národního programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity” http://biodiverzita.csop.cz, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů. Dalšími partnery projektu jsou ASIO NEW, spol. s. r. o., Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. a Nordic Telecom).

LIBOR OPLUŠTIL

Český svaz ochránců přírody