V sobotu 12. září se SDH Olšany na závodech v Křižanovicích dařilo. Družstvo starších žáků skončilo v požárním útoku na krásném 3. místě a ve štafetě čtyři krát šedesát metrů na 6. místě a družstvo mladších žáků se požárního útoku bohuželnezúčastnilo a na štafetě 4 krát šedesát metrů mělo neplatný pokus, ale to nevadí.
Jsem na Vás právem pyšný!

JAKUB TOMÁŠEK