Po přepadení vlasti přešel přes Polsko do Francie, v jehož letectvu vykonal 52 operačních a bojových letů. Poté v 312. čs. stíhací peruti v RAF, která chránila v Bitvě o Británii město Liverpool, nalétal 340 hodin, z toho 240 hodin bylo bojových. V britské výcvikové 53. OTU vycvičil 97 pilotů Commonwealthu a byl oceněn v rozkaze krále Jiřího VI. V britských 66., 131., a 122. stíhacích perutích vykonal 101 bojových letů, a ukončil svůj druhý operační cyklus.

Stal se zpravodajským důstojníkem na Inspektorátu čs. letectva a byl jmenován vedoucím čs. skupiny na britském Ministerstvu letectva s úkolem připravovat výcvik pilotů ve svobodné ČSR. Vedle studia zkoušel válečné letouny, včetně proudového Gloster Meteor Mk.II. Jeho stáž na Air Ministry GB mu s naprostou důvěrou poskytla mimořádné studijní a odborné znalosti, které mohl uplatnit ve své vlasti.

Do prostor bývalé elektrárny v Oslavanech se již nikdo nepodívá. Bude srovnaná se zemí.
Dosloužila a jde k zemi. Máte poslední šanci vidět elektrárnu v Oslavanech

Po válce byl jmenován přednostou výcvikové skupiny na Ministerstvu národní obrany. Po únorových čistkách sice nebyl z armády vyhozen, ale s cejchem zápaďáka přidělen na vojenské učiliště. V roce 1952 byl přeložen na Vojenskou technickou akademii k výuce letecké taktiky. V roce 1967 odešel do výslužby, přesto v roce 1968 vyučoval leteckou taktiku V Káhiře.

Za své mimořádné vojenské výsledky získal řadu ocenění. Byl vyznamenán francouzským Válečným křížem s bronzovou palmou, britskou Hvězdou 1939 – 1945 se sponou za účast v Bitvě o Británii, a čtyřikrát Československým válečným křížem. Jeho jediným cílem byla služba vlasti. Pro svůj charakter byl svými spolubojovníky a studenty ctěn a vážen.

Odpočívá v rodinném hrobě na hřbitově v Brně-Tuřanech. Na rodném domě v Brně-Holáskách mu v roce 2005 odhalil pamětní desku přítel, armádní generál Emil Boček.

Čest jeho památce.

JAN KRUML