Všichni si uvědomujeme, že v dnešní krizové době je zapotřebí omezit návštěvu obchodu, kde se kumuluje mnoho lidí a nakupovat s rozmyslem. Proto úkol do občanské výchovy a společenských věd zněl takto: „Zmapujte potraviny, které doma máte a bez dalšího nákupu z nich sestavte jídelníček na týden pro celou Vaši rodinu. Pokuste se sami celodenní jídelníček pro rodinu připravit.“

Studenti se do plnění úkolu pustili s nadšením a s výsledky vaření, pečení i dalšími činnostmi se rádi podělili. Doma třídí a perou prádlo, uklízí, starají se o rostliny a domácí zvířata nebo sekají dříví, dělají velikonoční výzdobu Tyto činnosti jsou praktické a propojují všechna společenskovědní témata, jako jsou rodinný rozpočet, šetrné zacházení s potravinami, třídění odpadu, životospráva, účelné využívání volného času, stolování a společenská etiketa, komunikace v rodině, v neposlední řadě i život za mimořádných situací. Kromě učení se tak připravují na praktický život!


IVETA HöFEROVÁ
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov