Pět studentů vyškovského gymnázia, jmenovitě Oskar Tvrďoch, Maxim Sopko, Daniel Dvořák, Matyáš Palásek a Jiří Radomil, přijali výzvu účastnit se mezinárodní soutěže Mission Space Lab. Tato mise jim umožní provádět vědecké experimenty na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Pravda, nebudou u toho na palubě lodi přítomni fyzicky, ale duševně, a to doslova. Jejich úkolem je navrhnout a sestavit počítačový program, který pak bude na ISS skutečně vyslán a spuštěn. Studenti tak dostanou k dispozici 10 minut strojového času vesmírného počítače, aby jejich program po tuto dobu mohl shromažďovat a analyzovat data z přístrojů na palubě lodi.

„Soutěžním cílem je co nejpřesněji určit průměrnou cestovní rychlost vesmírné stanice na oběžné dráze kolem Země,“ komentuje Michal Daneš, učitel gymnázia, který je mentorem týmu tohoto projektu.

Nádherné mrazivé azurové počasí přilákalo bruslaře i pěší všech věkových kategorií na souvisle zamrzlou hladkou plochu rybníku.
Rybník u Slavkova obsadili bruslaři všech věkových kategorií. Podívejte se

Co se od týmu očekává?

„Tým musí svůj program do 19. února dokončit a odeslat kontrolní komisi Evropské kosmické agentury (ESA), kde bude testován, zda neobsahuje žádné funkce, které by mohly nepříznivě ovlivnit činnost vesmírné stanice nebo jejich sítí. Konkurence je veliká, projektu se účastní stovky týmů z 27 evropských zemí a Kanady. Pouze ty nejlepší programy budou vybrány a získají „flight status“, tedy povolení ke startu na ISS, kde budou od dubna do května letošního roku plnit zadaný úkol“.

Zní to dost složitě, není to pro středoškoláky tvrdý oříšek?

„Úkol je to poměrně komplexní, zahrnuje znalosti programování, fyziku, matematiku i zeměpis. Také je to o hodinách strávených na internetu, kde jsou stovky relevantních i méně relevantních informací, které je potřeba pečlivě přetřídit a efektivně využít. Všechno anglicky pochopitelně. Kluci se opravdu snaží, organizují živá i on-line setkání, založili si vlastní virtuální pracovní prostor, učí se pracovat v týmu, dělí se o úkoly. Mám z toho radost“.

Pečeme chleba! Žáci ze Slavkova u Brna ho připravili tradičním způsobem
Pečeme chleba! Žáci ze Slavkova u Brna ho připravili tradičním způsobem

A když to vyjde, co pak?

„Už to vyšlo!“ směje se Daneš, „Podařilo se nám podnítit úžas, zvědavost a zájem o vědu mezi mladými lidmi, to je pravý záměr projektu. A pokud se klukům navíc podaří dostat jejich duševní vlastnictví na oběžnou dráhu, bude to majstrštyk, na který mohou být právem hrdí. Obdrží pak certifikát od ESA a soubor s daty pořízených na ISS. Kluci budou také pozváni k živému vysílání s astronautem ESA. Pro někoho to nakonec může být i inspirací pro jeho budoucí kariéru.“