Výuka od poloviny října a v listopadu probíhala distančně a v prosinci prezenčně i distančně. Distanční výuka probíhá dvěma způsoby – asynchronně, tedy formou zadávání a kontrolou úkolů, a synchronně formou videokonferencí. Využívá se e-learningových nástrojů Moodle a Google Classroom, videokonference probíhají v prostředí Google Meet. Všichni mají technické vybavení i přístup k internetu. Těm, kteří měli technické problémy, škola nabídla pomoc. Za posledních 30 dní se do videokonferencí přes GooleMeet zapojilo 786 účastníků.

Jelikož jsou studenti soutěživí a tvořiví, zapojili se i do několika klání. Jazykářům se dařilo v překladatelské soutěži a postupují do fakultního kola v Olomouci, a to v angličtině, němčině a ruštině. Studenti se zájmem o ruský jazyk se úspěšně zúčastnili II. Mezinárodní on-line olympiády v ruském jazyce, kterou pořádá Státní univerzita v Petrohradě ve spolupráci s Ministerstvem školství Ruské federace.

V oblasti přírodovědné se zapojili studenti gymnázia do projektu CO2 Liga, což je soutěž vyhlašovaná Ekologickým institutem Veronica, za podpory Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Společně řešili problematiku globálního oteplování, dopady skleníkového jevu na přírodu a na život člověka dnes a v blízké budoucnosti. V práci pokračoval i tým studentů, který se zapojil do soutěže CanSat. Tým se dlouhodobě zabývá měřením plynů a částic znečišťujících atmosféru, pracuje na konstrukci sondy a připravuje spoustu nových inovací.

Bez možnosti soutěžení nezůstali ani další studenti – ti se zájmem o historii se zúčastnili dějepisné olympiády, zájemci o ekonomii zase ekonomické olympiády a studenti zdravotnických oborů se pilně připravují na psychologickou olympiádu.

Studenti 3. ročníku obchodní akademie si ověřili své kompetence k podnikavosti. Využili příležitosti zúčastnit se soutěže JA SAP CONCUR IT INNOVATION CAMP, která probíhala online v angličtině. Cílem bylo přijít ve stanoveném čase s novým řešením reálného problému z oblasti společenských vztahů a finanční gramotnosti.

Mnozí studenti však pracovali vysoko nad rámec školních činností. „Jsme ZDRAVKA, tak přece nemůžeme sedět doma a musíme pomoci!!!“ - to byla slova studentky, která mezi prvními zareagovala na výzvu vyškovské nemocnice na pomoc zdravotníkům. Jak se koronavirová situace postupně zhoršovala, tak se začali přidávat další budoucí zdravotní sestřičky a bratři a jejich vyučující. Nastupovali tam, kde bylo zrovna potřeba. Pomáhat se rozhodli i někteří studenti nezdravotnických oborů naší školy.

Žáci gymnaziálních tříd OZONu, kde se vyučuje dle progresivních metod učení, se nenechali zaskočit a plánované projekty, pokusy a aktivity adaptovali na jim známé domácí prostředí.

Tato doba bere, ale zároveň i dává. Dává nové možnosti komunikace prostřednictvím informačních technologií, rodinnou atmosféru, pohodlí domova, podporu rodiny a třeba i landartové tvoření v přírodě nebo PF 2021 v rámci distanční výuky výtvarné výchovy.

Nic z toho by se však neobešlo bez zapálených pedagogů. Ti se kromě každodenní časově náročné distanční a prezenční výuky sami dále vzdělávali a zapojovali se do e-learningových kurzů. Rovněž připravovali studenty na všechny zmíněné olympiády a aktivity. Odborné učitelky zdravotnických oborů se aktivně zapojily do práce v nemocnici, kde vypomáhají i v současné době. Informatici neustále vylepšovali programy používané při distanční výuce. Bez usilovné práce zainteresovaných by se neodehrála ani letošní pietně pojatá vzpomínková akce Vyškov v roce 1805.

Jana Kolčářová, Iveta Höferová