Ve středu 29. června 2022 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově slavnostně ukončili Univerzitu 3. věku při Univerzitě Palackého Olomouc a letní semestr Virtuální univerzity při České zemědělské univerzitě Praha. Děkujeme studentům a studentkám, kteří na malou slavnost přišli, vyslechli si barokní hudbu v podání Dalimila Ševčíka a převzali svá osvědčení a absolventské listy z rukou zástupkyně ředitele Knihovny Karla Dvořáčka Jaroslavy Barové. Těšíme se se všemi na viděnou opět po prázdninách.

Od 1. července 2022 přijímáme přihlášky do zimního semestru VU3V, který má téma Architekti italského baroka.

Na přání studentů opět po sedmi letech otevíráme Akademii 3. věku. V průběhu akademického školního roku 2022/2023 uspořádáme 10 přednášek na různá témata. Například Skrytá tajemství moravských jeskyní, Osamělost jako společenský problém?, Největší stromy světa, Geneticky modifikované potraviny – možnost nebo nutnost?, dějiny hudby i výtvarného umění apod.

Vzdělávání se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod každodenního života. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.

Jednou z forem celoživotního vzdělávání, organizovanou Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, je Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V, https://e-senior.czu.cz/).

Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.

Podrobné informace na webových stránkách knihovny nebo e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

Zdeňka Adlerová