Akce začala v pátek stavěním hodové máje a sousedským posezením na Rynku pod lipami. Už tady se sešel hojný počet přihlížejících příznivců, který možná dával tušit, jak místní vítají tradici, která byla tímto rokem založena.

V sobotu krojované hody začaly vyzvednutím stárků a stárek, pokračovaly vyzvednutím hanáckého práva od starosty a průvodem ke kostelu, kde bylo právo posvěceno. Poté průvod prošel městysem k místnímu fotbalovému hřišti, kde mladá děvčata nejprve zatancovala moravskou besedu, následovala hanácká beseda, kterou nacvičila místní chasa čítající 15 krojovaných párů a nakonec tancování či posezení s Boršičankou.

Převýšení 194 metrů. Legendární závod na Vyškovsku oslavil 40. výročí
Převýšení 194 metrů. Legendární závod na Vyškovsku oslavil 40. výročí

Nedělní pokračování hodových oslav započalo mší svatou v zaplněném místním kostele, který je zasvěcen sv. Michaelu archandělu. Součástí mše bylo svěcení obecního znaku a vlajky. Po mši děvčata zatancovala u kostela moravskou besedu a chasa hanáckou besedu a průvod se odebral k úřadu městyse, kde bylo starostovi vráceno hanácké právo a naposled odtančeny jak moravská, tak i hanácká beseda.

První krojované hody ve Švábenicích se velmi vydařily, lidé vyšli do ulic, společně se bavili a těšili se z krásy krojovaných v průvodu, a to spojení a pocit sounáležitosti byl cítit na každém kroku. Největší odměnou všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce, bylo bezesporu nadšení a dojetí obyvatel Švábenic, hlavně těch dříve narozených. Děkovali se slovy, že už nevěřili, že se něčeho podobného ještě dočkají.