V Pustiměři se nachází vedle sebe soubor vzácných pamětihodností jen na několika málo desítkách metrů Je to zřícenina rotundy svatého Pantaleona, největší minimálně na Moravě. Byla vysvěcena ve 12. století velkým olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Rotunda prý pojala přes dvě stě věřících. Pohřben zde byl i olomoucký biskup Jan pocházející z rodu Přemyslovců. Osudnou se jí staly josefínské reformy, zřítila se v 19. století. Zřícenina však dává její dispozice znát.

Hned vedle je původně gotická kaple svaté Anny obnovená ve 30. letech 17. století v raně barokním slohu. Vedle ní je původně gotický Ježíš v Getsemanské zahradě. Před kaplí pak jeden z našich nejnovějších chrámů - svatého Benedikta, vysvěcený olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem na počátku 20. století.

A před chrámem roste památná prastará Pustiměřská lípa, nyní v podzimním zlatém šatu.

Lom v Drysicích je podlé mého soudu nejkrásnějším zatopeným lomem v širokém okruhu od Brna. Oblíbený ho mají filmaři i potápěči. Můžete ho znát z pohádky Za humny je drak či z Četnických humoresek (Pamatujete? Utopená nevěsta. "Nedívejte se jí do očí!")

Jiří Pernica