Akcí, která probíhala nejdéle, a to od 4. do 11. 3. 2020, bylo přistavení mobilní laboratoře Fab Lab Experience v areálu školy. V této laboratoři je celá řada moderních technických zařízení, jejichž pořizovací cena je pro běžného člověka nedostupná, ale jejichž obsluha a práce na nich nejsou až tak složité. A právě tak se zrodil nápad tato zařízení touto cestou zpřístupnit široké veřejnosti a především studentům a žákům středních, ale i vyšších a základních škol.

Tak začaly vznikat po celém světě laboratoře Fab Lab Experience. Kamenná laboratoř Fab Lab má sídlo v brněnských Medlánkách a její kapacita je pro velký zájem široké veřejnosti nedostačující. Pro žáky škol se tak stala takřka nedostupnou. Proto vznikla laboratoř mobilní, která primárně navštěvuje školy, které o ni projeví zájem a v odpoledních hodinách ji mohou navštěvovat i soukromé osoby. Laboratoř podporuje Jihomoravský kraj a její služby jsou pro zájemce zdarma. Žáci všech oborů a všech ročníků tak měli možnost se seznámit blíže s elektronovým mikroskopem, 3D tiskárnami, laserovou řezačkou, modelovací frézkou, termolisem, řezacím plotrem nebo robotickým ramenem. Žáci vyšších ročníků technických oborů si v rámci dvouhodinových workshopů sami upravili například volně stažitelné logo nebo jiný obrázek a na laserové řezačce si vyřezali podtácek. Mohli si také vytvořit folii a touto na termolise ozdobit svoje přinesené tričko. Všem zúčastněným tak laboratoř představila a přiblížila celou řadu moderních technologií, které se dnes již běžně v průmyslu používají.

Zástupci škol zapojených do projektu PolyGram se sešli ve Vyškově.
Zástupci středních škol se setkali ve Vyškově

Druhou akcí, která se uskutečnila v pátek 6. 3. 2020 především pro žáky oboru automechanik, byla beseda s dlouholetým úspěšným motocyklovým závodníkem, ověnčeným celou řadou mezinárodních úspěchů, Jakubem Kornfeilem. Ten dokázal velice poutavým, místy až emotivním, vyprávěním žáky zaplněnou jídelnu školy vtáhnout do života závodníků, zákulisí mezinárodních závodů i průběhů některých etap. Svoje vyprávění doplňoval prezentací vlastní bohaté kariéry od útlého věku, doplněnou celou řadou snímků, ale také videí z některých konkrétních závodů, na kterých přibližoval pocity a myšlení jezdce samotného. Zájemci měli také možnost osahat si jezdeckou výbavu, kombinézu, boty, přilbu nebo si s Jakubem pořídit fotografii. Tato akce měla mezi žáky velký ohlas a navázala na asi měsíc starou, podobnou besedu, která byla s účastníkem Rally Dakar Honzou Brabcem.

Slavkovská škola už ví, kdo je nejlepším truhlářem. Foto: Archiv školy
Slavkovská střední škola zná šikovné truhláře

Třetí akce, uskutečněná v pondělí 9. 3. 2020, byla cílena jen pro budoucí automechaniky, a jednalo se o prezentaci a předvedení osobního elektromobilu. Žáci měli možnost nahlédnout do všech přístupných prostor vozu. Dozvěděli se  informace a postřehy z pohledu uživatele vozidla. Rozšířilo jim to vědomosti, možná i názor či podvědomí a předsudky na nastupující trend, kterým elektromobilita jako taková bezesporu v dnešní době je.

Radovan Kučera