Na osmi stanovištích prokazovali studenti ve vzájemné spolupráci nejen svoje znalosti, ale také umělecké dovednosti a schopnost improvizace. Se zajímavými a vtipnými čtyřjazyčnými úkoly si nejlépe poradila skupinka třídy 2. A ve složení Benjamin Lauterbach, Anna Oliinyk, Stela Ryšková a Pavel Zedníček.

Děkujeme Knihovně Karla Dvořáčka za velmi milé přijetí a příjemné prostředí a těšíme se na další ročník naší rallye.

Vyučující cizích jazyků