Za účasti ředitele knihovny Mgr. Pavla Klvače a zástupkyně ředitele paní Jaroslavy Barové předal místostarosta města Vyškova pan Josef Kachlík přítomným seniorkám Pamětní listy a třem studentkám také Osvědčení o absolutoriu, protože absolvovaly šest semestrů.

Malou slavnost zpestřily hudbou studentky ZUŠ Silvie Kupčíková a Monika Žujová, pod vedením svého pedagoga Mgr. Dalimila Ševčíka.

Chcete také studovat? Další semestr VU3V zahajujeme v sále knihovny ve středu 29. září 2021 v 9.30 h. Noví zájemci o studium se mohou zúčastnit první přednášky zdarma!

Zdeňka Adlerová

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově