V roce 2019 si zkusili to, co jim letos šlo jako ostříleným mazákům. Natálie Beranová a Kuba Tauber, Aneta Kunderová a Matěj Beran, Pája Kunderová a David Dočekal, Veronika Havlíková a Matěj Paseka, Kristýna Kolejkova a Pepa Přerovský, Adéla Žemlová a Ondřej Květenský, Katarina Vedrová a Antonín Polák, Radka Hlaváčová a Petr Menšík, Denisa Zittová a Adam Ševčík to jsou ti, kteří nám z hodového víkendu udělali opravdový svátek. A nebyli v tom sami.

Velké poděkování patří skupině Panorama a kapele Miločanka, které při obou zábavách hudebně doprovodili jak stárky tak všechny hosty k naprosté spokojenosti všech zúčastněných. Nechyběla ani bohoslužba, kterou celebroval významný host, nuncius Mons. Charles Daniel Balvo, představitel Vatikánu a papeže Františka v České republice, a to za přítomnosti opata Mariana Rudolfa Kosíka OPraem z Nové Říše, slavkovského děkana Milana Vavro, kněze P. Siarda Kamila Novotného OPraem a duchovního správce vážanské farnosti P. Petra Pavla Severiny OPraem. Ráda bych na tomto místě poděkovala stárkům, jejich rodinám, obci a vůbec všem, kteří se nějakou větší či menší měrou na organizaci Bartolomějských hodů ve Vážanech nad Litavou podíleli. Ať žijí Bartolomějské hody 2021.

ALENA STŘÍBRNÁ