Obě soutěže byla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a starosty města Slavkov u Brna Michala Boudného. Soutěžící barmanské soutěže měli za úkol vytvořit hot drink, který servírovali v krásném prostředí Austerlitz Golf Resort. Povinnou složkou tohoto nápoje byla novinka z likérky Metelka – likér Tea Spirit, kde se snoubí chuť čaje, medu a brandy. Barmani museli dále použít druhou alkoholickou složku z portfolia Metelka nebo sirupy Teisseire.

Na stupni vítězů barmanů se umístili:
1. místo – V. Koziel, Albrechtova SŠ Český Těšín
2. místo – B. Kociánová, SSŠG Svídnická Praha
3. místo – Z. Butorová, SŠPHZ Uherské Hradiště

Teatendeři předvedli své znalosti v degustaci čaje a dovednosti v klasické přípravě černých čajů a přípravě volného nápoje s použitím čaje. Prémiovou gastrořadu čajů poskytla společnost Teekanne. K vyhotovení čaje soutěžící používali kvalitní vodu Aquila od Karlovarských minerálních vod.

Celý soutěžní den zahájila ředitelka Integrované střední školy Mgr. Vladislava Kulhánková společně se vzácnými hosty - představiteli města Slavkov u Brna, zástupci Okresní hospodářské komory Vyškov a Hodonín, Nadačního fondu Student, garantem soutěže barmanů Radkem Poláčkem a teatenderů Jiřím Boháčem.

V teatenderech bylo umístění následující:
1. místo – B. Vaněrková, AHOL Ostrava
2. místo – J. Večeřová, SOŠ a SOU Polička
3. místo – T. Holková, ISŠ Slavkov u Brna 

V soutěži předvedly svoje umění více než tři desítky soutěžících, kteří se sjeli z celé České republiky. Ty hodnotili odborní komisaři a v odpoledních hodinách byly vyhlášeny výsledky.

Krásné poháry soutěžícím předali zástupci partnerů za společnost METELKA - Milan Metelka a garant soutěže Radek Poláček, za společnost TEEKANNE garant soutěže Jiří Boháč.

Celou soutěží provázel jako vždy skvělý Jiří Boháč, který dokázal uvolnit atmosféru a soutěžící zbavit nervozity. Doufáme, že společně se opět potkáme na jubilejním dvacátém ročníku této soutěže.

Vladislava Kulhánková