Dne 21.12.2020 převzal starosta obce Snovídky novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 8500/540 S2VH na podvozku VOLVO FMX D13 500 66R, kterou pořídila obec Snovídky pro zásahovou jednotku obce. Věříme, že bude velkým přínosem pro oblast Ždánických lesů a přispěje k případným likvidacím následků klimatických změn. V této covidové době se předání bohužel muselo konat skromně a s dodržením nařízení vlády. V roce 2021 obec Snovídky ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů bude realizovat stavbu nové hasičské zbrojnice.

MILOSLAV MASAŘÍK

starosta obce