Do Česka se rozšířilo poslouchání audioknih, které jsou ve vyspělém světě populární již delší dobu. Poslouchání close S Michalem Isteníkem se lidé setkají v úterý 18. ledna 2022 v půl páté v sále knihovny. info Zdroj: se souhlasem knihovny zoom_in audioknih přináší mnohé výhody a je vhodné zejména pro lidi se zrakovým postižením. Zájem o audioknihy stoupá, a proto díky finanční podpoře Nadace rozšíříme jejich nabídku a podpoříme tak čtenářskou gramotnost i touto formou. Zároveň čtenářům, resp. posluchačům, přiblížíme proces jejich vzniku besedou s populárním hercem Michalem Isteníkem, kterou uspořádá spolek Klub přátel KKD v úterý 18. ledna 2022 v 16.30 h. v sále knihovny.

Druhá dobrá zpráva přišla z české Nadace OSF (součást nadnárodní sítě Open Society Foundations), u které jsme podávali žádost „Mysleme! Mysleme kriticky!“ do programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, mediální vzdělávání v knihovnách.

„Informačních a datových toků je ve společnosti tolik, že je obtížné se v nich orientovat. Vlivem technologického vývoje jsou relevantní zprávy, ale zároveň i hoaxy a dezinformace, šířeny nebývalou rychlostí a z nejrůznějších zdrojů. Člověk je tak vystavován velkému množství mediálních obsahů a neustále musí posuzovat, jestli jde o kvalitní sdělení, či nikoliv.

Schopnost porozumět obsahu a kriticky jej zhodnotit je dnes při nakládání s informacemi nezbytná. Takové schopnosti práce s mediálními obsahy ale napříč společností do značné míry chybí. Podle výzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2018 jimi v uspokojivé míře disponuje jen čtvrtina dospělé populace.

Knihovny jsou významnými centry občanské společnosti, vzdělanosti a kultury celé řady obcí. Proto se v úzké spolupráci s knihovnami, jakožto regionálními centry vzdělanosti, pouštíme do posílení jejich vzdělávací a komunitní role. Cílem našeho programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

Tímto programem chceme přispívat ke vzájemnému porozumění, růstu mediální gramotnosti a posilování místních komunit. Proto jsme napříč regiony rozhodli podporovat aktivity veřejných knihoven, které vnímáme jako významná místa celoživotního neformálního vzdělávání přispívající k rozvoji občanské společnosti.“ Nadace OSF, www.osf.cz.

Téma mediální gramotnosti a kritického myšlení je v současné době nedílnou součástí našich životů. Projektem „Mysleme! Mysleme kriticky!“ nabídneme vyškovské veřejnosti (studentům, pedagogům, seniorům i všem, kdo se o svou mediální gramotnost zajímají) soubor přednášek, besed, kurzů a her, který dospělým i mládeži přiblíží tuto problematiku tradičními, ale také kreativními metodami s praktickými ukázkami.

close Počítačová učebna Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. info Zdroj: se souhlasem knihovny zoom_in Již dnes vás můžeme pozvat na speciální kurz Mediální obezřetnost na internetu pro seniory. Lektor Jan Řezníček připravil čtyři lekce, které se budou konat 1., 8., 15. a 22. února 2022 od 9.15 h. v počítačové učebně KKD:

  • Jak vyhledávat pravdivé informace
  • Jak poznat podvodné e-maily a hoaxy
  • Co je typické pro fake news a dezinformace
  • Jak si ověřit důvěryhodnost internetových zpráv

Přihlásit se na celý kurz, případně na jednotlivé lekce, mohou senioři i seniorky již dnes na e-mailu reznicek@kkdvyskov.cz. Počet míst je omezen. Účast je zdarma.

Na měsíce únor – duben 2022 jsme dále připravili:

  • pro studenty vyškovských středních škol přednášku Data, grafy, kouzla: jak (ne)manipulovat a interaktivní hru Na vlnách dat,
  •  pro pedagogy všech stupňů škol vyškovského regionu speciální webinář Rozvoj vizualizační gramotnosti u žáků,
  •  pro širokou veřejnost osvětovou přednášku Data, grafy, manipulace: jak se nenechat napálit.

Lektorem přednášek a webináře je  Tomáš Marek, odborný pracovník na KISK FF Masarykovy univerzity v Brně a doktorand na UHK, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

O termínech akcí Vás budeme včas informovat na webu a sociálních sítích.

Zdeňka Adlerová

Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov adlerova@kkdvyskov.cz