Vladimír Janovic přiblížil přítomným nejen konkrétní park u zámku Konopiště, ale hovořil zejména o parku jako o symbolu - prostoru našeho života. Dověděli jsme se mnohé z historie místa i života lidí, kteří zde žili, od Františka Ferdinanda d'Este k samotnému autorovi a jeho spolužákům.

Pavel Hoza v doslovu knihy píše: Jsme na konci parku, a znovu slyšíme ozvěnu otázky „proč“, proč básníkův hlas zněl a zní tak silně a naléhavě, proč vůbec zní a co nám vlastně jeho verše sdělují, co nám chtějí sdělit, co nám chce sdělit poezie, umění, a jaký je smysl života? Autor sám si nepochybně onu otázku stále klade a pokouší se na ni hledat odpověď. Mnohé poznal, mnohé ví, a přesto v závěrečném zpěvu poemy přiznává: „Kdo z brány vychází, ptá se, kudy vešel."

Záznam podstatné části besedy na https://youtu.be/6sTZrpM3H-8.

Zdeňka Adlerová