Předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatské republice Ana-Maria Štruml-Tuček představí ve vyškovské knihovně také novou knihu Náš Svaz, která vyšla k letošnímu stému výročí Svazu Čechů.

Svaz Čechů v Chorvatsku je nepolitická, samostatná organizace dobrovolně sdružených Českých besed, škol, menšinových institucí, klubů a jednotlivců v oblasti kultury, vzdělávání, umění, vědy a sportu. Dnešní ústřední instituce české menšiny v Chorvatsku je nástupcem někdejšího „Československého svazu“, který od roku 1921 sdružoval krajany v tehdejším Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Sídlo Svazu je v Daruvaru, lázeňském městě, ležícím v Bjelovarsko-bilogorském županství, kde žije většina Čechů v Chorvatsku. Činnost Svazu je bohatá a rozvětvená – spočívá v různých akcích během celého kalendářního roku a je zaměřena na pěstování vlastní české kultury, jazyka a zachování identity.

Svaz Čechů sdružuje 32 místních českých spolků, Českých besed. Jejich činnost je velmi bohatá, pracuje v nich řada folklorních, divadelních, tanečních, pěveckých, hudebních nebo výtvarných souborů. Svaz provozuje vlastní nakladatelství Jednota, v němž vydává knihy a časopisy. Velmi důležitá je činnost škol, ve kterých se vyučuje v českém jazyce. Besedám a školám přitom pomáhají rady – školní, kulturně-osvětová, divadelní, historická, vydavatelská, informační a hospodářská.

Češi v Chorvatsku nejsou sice nejpočetnější, ale pravděpodobně jsou nejorganizovanější českou komunitou ve světě – toto uznání nejednou zaznělo z úst členů významných delegací České republiky, které v posledních letech navštívily Daruvar a jeho krajanské okolí.

Zdeňka Adlerová a Svaz Čechů v RCH