Návštěvníci mohli například zavítat do věštírny, do písařské dílny nebo ochutnat středověkou kuchyni. Viděli také mletí obilí v žernovu, výrobu svíček, dobová řemesla nebo pec na keramiku. Pro děti byly připravené hry se středověkou tematikou i kolbiště a střelnice.