Na akci bylo opravdu z čeho vybírat – pletení košíků, středověká kuchyně, věštkyně, pletení provazů, odlévání cínových poutních odznáčků, ukázka otesávání trámu, ukázka militárií, oblékání rytířů a následný souboj, lukostřelecký turnaj, výpal keramiky dětí ze ZŠ Heršpice v replice středověké pece.

40 let Vyškovského Big Bandu: Slavilo se za přítomnosti Karla Gotta revival
40 let Vyškovského Big Bandu: Slavilo se za přítomnosti Karla Gotta revival

Mnozí zde navíc potkali své známé, popovídali si (nerušeni svými mobily, v údolí totiž není signál – prostě středověk), roztáhli deky, udělali si piknik a někteří si opekli i špekáčky a zpět do civilizace moc nespěchali.