V některých místech jižní Evropy, například na Sicílii, na Maltě a na Krétě, kudy ptáci protahují, uloví ročně ke konzumaci sedmdesát až somdesát tisíc těchto ptáků.

Díky dlouholetému kroužkování tažných ptáků víme, kde zimují. A tak se stalo, že spadlo v Rousínově s vlaštovkami hnízdo. Domácí pán udělal hnízdo umělé, a já jsem vlaštovičky okroužkoval.Příšťí rok přišlo zpětné hlášení, že jedna vlaštovka z Rousínova byla zastižena v africké Keni, v Nairobi. Její cesta byla dlouhá tisíc tři sta kilometrů. Bohužel ji ulovila kočka a přinesla až do bytu.

JIŘÍ BARTL