První sídlo knihovny bylo v budově  staré školy v místě dnešního parkoviště naproti Besedního domu. Půjčovalo se dvakrát týdně a v únoru následujícího roku již měla sto čtenářů.


Naše kroky vedly po místech, kterými prošla knihovna v průběhu sta let. Dříve než zakotvila v září roku 2003 ve zrekonstruované budově bývalé školy Nádražní 4, stěhovala se celkem osmkrát.Některá sídla bychom hledali marně, ať už to byl Živnostenský dům vedle farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, Okresní sociální dům na ulici Dobrovského nebo stará škola na rohu ulice Jana Šoupala a Kostelní.


Jiné budovy byly přestavěny: dům číslo 33 na Masarykově náměstí, Katolický dům na Nádražní ulici či budova Okresního stavebního podniku Vyškov na Žižkově ulici.Naše putování jsme zakončili u současné Knihovny Karla Dvořáčka s připomenutím historie původně školního objektu, v němž se začalo vyučovat 17. listopadu 1874.

PAVLÍNA DOBYŠKOVÁ
regionální oddělení Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov