Přijímací řízení na učební obory středních škol, kterých se netýká jednotná přijímací zkouška, běží v plném proudu. Vzhledem k tomu, že Parlament ČR vydal nový zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, musí se školy potýkat s mnoha změnami. Pro rodiče je zásadní změna lhůty desti pracovních dnů pro odevzdávání zápisových lístků pouze na pět pracovních dní.

Rodiče čekají na rozhodnutí střední školy, zda je jejich dítě na školu přijato. Každá školas rodiči komunikuje jinou formou, a tak není divu, že ne vždy je pro rodiče a uchazeče vše jasné a srozumitelné.

Důležité je, že přijímací řízení na střední školy se řídí školským zákonem, který stanovuje stejná pravidla pro všechny školy v České republice. Podle školského zákona mohou všechny střední školy zveřejňovat výsledky o přijetí na učební obory od 22. dubna do 30. dubna. Školy zveřejní výsledky o přijetí dálkovým přístupem (na internetových stránkách školy) a na veřejně přístupném místě ve škole.

Den, kdy jsou výsledky zveřejněné je pro všechny rodiče klíčový. Začíná běžet lhůta pěti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lísek na své základní škole, který následně odevzdá na střední škole, na kterou byl přijat a kterou si zvolil ke svému novému studiu od 1. září 2020. Není tedy důvod zápisový lístek odevzdávat na jakoukoli školu dříve.

Vedení školy přeje všem uchazečům, aby se správně rozhodli při volbě svého dalšího studia.

Střední odborná škola  Střední odborné učiliště Vyškov výsledky zveřejní 22. 4. 2020. V tento den si mohou rodiče s uchazeči od 7:30 do 15:30 hodin vyzvednout rozhodnutí o přijetí a pro potvrzení studia odevzdat zápisový lístek.

Těšíme se na Vás!

Vedení SOŠ a SOU Vyškov