Ceny předávali zástupci vyhlašovatelů: Pavel Klvač, ředitel Knihovny Karla Dvořáčka, Libuše Procházková, předsedkyně spolku Klub přátel KKD, Martina Wagnerová, výkonná ředitelka Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizace Tři brány a Sylva Cidlinská, členka odborné poroty.

Tento ročník zaznamenal pokles v počtu prací přihlášených do soutěže. „Celkem hodnotila porota 21 prací, deset v kategorii první, šest v kategorii druhé a pět v kategorii třetí. Je však nutné konstatovat, že všechny literární pokusy byly úspěšné. Nebylo lehké rozhodnout, koho vybrat na pomyslné stupně vítězů," poznamenal předsedkyně poroty Libuše Procházková.

Všem, kteříí milují psaní a nedostali se mezi vítěze, vzakuje, aby se nenechali odradit. „Vaše schopnost zpracovat dané téma nápaditě a zajímavě pro čtenáře je na velmi dobré úrovni. Rozvíjejte tuto schopnost a najděte v psaní nejen zálibu, ale i potřebu, potřebu přenést na papír své pocity, úvahy, své vidění světa a lidí kolem sebe," dodala Procházková.

Výsledky soutěže

1. kategorie: 1. místo: Klára Klocová – Co se ztratilo s časem 2. místo: Tereza Špilarová – Nejvražednější touha 3. místo: Robert Pazall – Muž s jednou botou Zuzana Rychlíková – Bota, kterou štěstí minulo

2. kategorie: 1. místo: n e u d ě l e n o 2. místo: Linda Čtvrtníčková – V ústraní Kristýna Štofková – Marie 3. místo: Lukáš Kytka – Naše malá firma zvířat a. s.

3. kategorie: 1. místo: Zdeňka Blechová – Dřevěná knihovna 2. místo: Klára Gottwaldová – Honza. Ten kluk s prošedivělými vlasy 3. místo: Jolana Schwarzová – V barvách máku

Výhercům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za zaslané práce.

Sborník oceněných prací je k nahlédnutí ne webu knihovny.

ZDEŇKA ADLEROVÁ

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově