Dle ohlasů návštěvníků se jednalo o jednu z nejkrásnějších květinových výstav na bučovickém zámku. Svůj podíl na úspěchu má bezpochyby i Zahradnická fakulta v Lednici se svými studenty, která se na výstavě velkou měrou podílela. V sobotu 4. července mohli návštěvníci nahlédnout do tajů aranžování a sledovat studenty při praktických ukázkách, jak s květinami pracovat, skládat je a vázat do dech beroucích aranžmá.

 Téma výstavy, které se zabývalo vlastně průřezem stylů a trendů aranžování během jednotlivých slohů se ukázalo divácky velmi atraktivní. Bohatě vyzdobené reprezentační sály nalákaly tentokrát opravdu rekordní počet návštěvníků.

JANA BURIANKOVÁ

kastelánka, Státní zámek Bučovice