Až na začátek praxe na Slovácku, Vaším stálým působištěm byla škola v Křižanovicích u Bučovic, postavená v roce 1881. Kolik dětí jste naučil to nejzákladnější – číst, psát, počítat a vštěpoval další znalosti. Kdybychom počítali v každém novém ročníku 12 dětí, za 41 let pedagogické práce je to přibližně 500 žákyň a žáků. Rád jste maloval, téměř všem kreslil obrázky do památníčků, hrál na housle, nacvičoval ochotnické divadlo. V obci jste vedl Osvětovou besedu, organizoval tématické zájezdy, pomáhal pěveckému sboru Radost, maloval spolkům plakáty na akce, pracoval ve výboru Sokola. Po roce 1968 Vás z politických důvodů zbavili místa ředitele Základní školy a nesměl jste pracovat ani ve výboru Tělovýchovné jednoty. Pěvecký sbor je Vám vděčný za 25 let spolupráce, staral jste se o notový materiál a technické zázemí. Zastával jste 33 roků funkci místního kronikáře, Vaše zápisy a kresby jsou obdivuhodné, shromažďoval fotografie a také fotografoval při místních akcích.

Jste autorem publikace o Historii obce Křižanovice u Bučovic (2001). S manželkou Vlastou jste se starali o zahrádku u školy, sekával jste trávu kosou. Po celou dobu žití v naší obci jste dobře opečovávali školní byt a oba měli přátelský vztah s občany.

Patří Vám, pane učiteli Josefe Ambroži, velký dík za dobře vykonávanou práci učitele i za vše ostatní. Poděkovat můžeme už jen na dálku, protože jste v těchto červnových dnech navždy odešel od svých přátel a těch, které jste Křižanovicích po celý život vzdělával.

Libuše Filípková

Křižanovice u Bučovic