Program koncertu byl složen ze skladeb komponistů Johanna Strausse a jeho současníků, hudby taneční a zábavné, tedy vyššího populáru, jak bývá označováno. Některé orchestrální skladby tohoto programu jsou na koncertech uváděny jen zřídkakdy, což je veliká škoda, jelikož působí na člověka přímo léčivým optimismem a temperamentem.

Celý program byl protkán skladbami z operet autorů Lehára, Kalmána a Nedbala v provedení našich sólistů Luisy Albrechtové z Prahy a skvělého tenora Juraje Nociara z Opavy. Velký dík patří hlavně muzikantům, členům orchestru Johann Strauss Svižné duše „Die flotten Geister“, v čele s koncertním mistrem Jiřím Pospíchalem, a dále uměleckému vedoucímu Miloši Vávrovi, hráči na violu.

Těšíme se na shledanou v roce 2023.

Orchestr Johann Strauss