Proto jsme společně s některými rodiči vyzvali nejstarší skautské děti z našeho střediska a skauty z 1. skautského oddílu Oičego Boskovice. Spolu jsme vyběhli ve virtuálním závodu z naší skautské klubovny v Šebrově až na ostrov Brownsea v Anglii, kde se konal 1. skautský tábor. 
Čekalo nás 1644 km a závod o to, kdo z nás tam dorazí dřív. Pravidelně jsme od začátku února s rodiči a skauty vyplňovali sdílené google tabulky s nachozenými, či naběhanými kilometry.

Průběžně jsme tak sledovali, kdo má do cíle blíž, komu už dochází síly, nebo kdo si cestu užívá. Někteří jsme se opravdu překonávali, chodili před prací i po práci večer na výlety a navíc se mezi týmy rodiče i vlastní děti hecovali i podporovali do pohybu.  14.2.2021 ve 23:30, přesně dva týdny od startu závodu zapsali skauti z našeho skautského střediska 1644. kilometr jako první a nechali tak za sebou skautské vedoucí s rodiči a skauty z Boskovic. Teď si chystáme okolí ostrova Brownsea prohlédnout, odpočinout si a nejspíš hned v březnu vyrazíme na cestu zpátky.  O co se soutěžilo? O čest, o dobrý pocit, o zlepšení fyzičky a o něco sladkého pro vítězný tým. Samozřejmě velkým bonusem bylo se skvěle bavit, potkávat se na výletech v okolí a utužovat skautská přátelství a partu.

Skautské středisko Ad fontes vzniklo prvního ledna letošního roku oddělením ze skautského střediska Světla Blansko, které stálo za rozjetím skautingu u nás. Středisko působí převážně v obcích Šebrov - Kateřina, Svinošice, Vranov a Lipůvka. Je nejmenším skautským střediskem v okrese a má 84 členů. Kromě tohoto závodu pořádá další aktivity pro veřejnost, úklid lesa, dětský den, sázení stromků, tříkrálová sbírka, roznos Betlémského světla apod. V roce 2019 skauti uspořádali také putování na tábor u Telče a v letošním roce se chystají na tábořiště v Jeseníkách také dojít pěšky. Možná, že je v červenci potkáte až budou směrem od Šebrova procházet Blanskem.

Michal Sýkora

vůdce Skautského střediska Ad Fontes