Předpověď počasí na sobotu 18. června slibovala tropické vedro, ale jelikož naše cesta směřovala do valašských hor, neměli jsme obavy. Čím více jsme se blížili k cíli naší cesty, tím malebnější byla krajina kolem nás.

První zastavení bylo ve Velkých Karlovicích, kde jsme navštívili muzeum. Karlovské muzeum se nachází v historickém středu obce. Ve dvou budovách památkově chráněného objektu fojtství a bývalého kupeckého domu z počátku 19. století jsme zhlédli expozice, které poskytují výmluvný a charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Zajímavá byla i návštěva nedalekého dřevěného kostelíka. Jak jsme se dověděli od průvodkyně, kostel byl postaven originální metodou bez použití jediného hřebíku.

V nedalekém Pluskovci, který je součástí Velkých Karlovic, uprostřed beskydské přírody se nachází jedinečná galerie dřevěných soch, zhotovených valašskými uměleckými řezbáři. Vévodí jí  valašský betlém. Ve stráni jsou pak různé postavičky, jež představují výjevy z běžného života a také některá typická místní řemesla. Obdivovali jsme i dřevěnou kapli sv. Huberta, jejíž dominantou je 1,5 tuny vážící dřevěný křídlový oltář. Je zhotoven z několika druhů dřeva (dub, jasan, mahagon, ořech a hruška) a zdobí jej 13 reliéfů, 18 postav a další krásné dekorace.

Po dobrém obědě v restauraci U Muzea nás autobus vyvezl na vrch Soláň. Soláň vysoký 861 metrů je od pradávna považován za jednu z nejkrásnějších částí Valašska. Je součástí rozsáhlého celku Vsetínské vrchy. Soláni se také někdy přezdívá „vrch umělců“ nebo také „valašský Olymp“. V hospodě Čarták, dnes horském hotelu, se scházeli již ve 20. letech 20. století významní malíři, spisovatelé a hudební skladatelé – Jiří Mahen, Jan Drda, František Podešva, Jan Kobzáň, Alois Schneiderka, Karel Hofman a další. Po výkladu u galerie Zvonice jsme prohlédli interiér a pak se vydali na procházku, která mnohé dovedla až na vrchol této hory. Byli jsme odměněni překrásnými výhledy na masiv Radhoště, Lysou horu a hřeben Javorníků.

Posledním objektem, který jsme navštívili, bylo Valašské městečko, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Několika budovami nás provedl průvodce, který se představil nejen jako vynikající vypravěč, ale i výborný zpěvák. Byla to krásná „tečka“ za poznávacím dnem.

Podle ohlasů se zdá, že účastníci byli spokojeni a že si z Toulek odnesli dobré dojmy.

Libuše Procházková, předsedkyně výboru Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka