„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně.“ Mark Twain

Práce s pamětí u seniorské veřejnosti přicházející do knihoven má svá specifika. Na jedné straně to jsou lidé znepokojeni občasným zapomínáním, kteří se chtějí aktivně zapojit do zvládání nástrah postupného stárnutí. Na straně druhé jsou to lidé, kteří odchodem do penze nebo ztrátou blízkého partnera trpí nedostatkem kontaktů a účast na tréninku paměti či jiných aktivitách pořádaných knihovnami, chápou jako cestu ze sociální izolace. Oběma těmto skupinám pak aktivizační programy slouží především ke zvýšení jejich sebevědomí a návratu do aktivního života. Jako námět pro zvláštní sociologickou studii by se určitě hodil fakt, že 90 % účastníků seniorských aktivit v knihovnách tvoří ženy.

Abych překonala počáteční obavy účastníků z možných neúspěchů a „ztrapnění se“ na veřejnosti, tvořím jednotlivé lekce pod heslem: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Seniory je totiž nutné přesvědčit, že například mnemotechniky, které se v kurzu naučí, neslouží k tomu, aby si pokaždé u bankomatu nebo při nákupu opakovali příběh dle Loci metody nebo chankingu, ale že si každodenním mozkovým joggingem zajistí schopnost samostatného a především na okolí nezávislého života do pozdního věku.

Samozřejmě je nutné na začátku každé hodiny poskytnout základní teoretické vybavení. Učebnicové „co, jak a proč“ slouží jako kvalitně vypěstovaný trávník hřiště, na němž se pak po většinu lekce konají hrátky s pamětí. Od koncentračních cvičení, která by měla pomoci od ledničkového syndromu – než dojdu k lednici, nevím, co jsem v ní chtěl/a, přes velmi oblíbená cvičení z verbální logiky a biografické aktivity, méně oblíbené výtvarné úkoly, namáhající naši poněkud zaostalou pravou mozkovou hemisféru, až po společenské hry. Ty nejen cvičí postřeh a zdokonalují paměť, ale jednak nutí účastníky komunikovat mezi sebou a navíc jim poskytují náměty pro zlepšení komunikace v rodinách. Již v mnoha případech totiž přítomné babičky zapojily do domácích úkolů a her, s nimiž se seznámily v rámci tréninku, své děti a svá vnoučata.

Ve středu 7. září 2022 zahájíme v Knihovně Karla Dvořáčka další ročník Hrátek s pamětí pro seniory. Lekce se konají zpravidla v sudou středu od 9.15 do 11 hodin. Roční permanentka stojí 600 Kč, držitelé platného čtenářského průkazu do knihovny 500 Kč. Přihlášky a platby přijímáme ve studovně (přízemí vpravo). Více informací na adlerova@kkdvyskov.cz.

Zdeňka Adlerová, trenérka paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging