Posluchači měli příležitost seznámit se s historicko-společenskými mezníky, které formovaly podobu rozvíjejícího se města a spatřit fotografie míst, která už dnes vidět nemůžeme. Sbírku fotografií Miloše Nevřaly doplňují často fotografie Jindřicha Holíčka, jehož specializací je tvorba fotografií srovnávacích.

Besedy se uskuteční i v následujících měsících. Zájemci se termíny mohou dozvědět z Vyškovského zpravodaje, facebookových stránek spolku Dialog a generační soužití, z. s. nebo z pozvánky umístěné na vývěsce Komunitního centra. Příští beseda se uskuteční 12. listopadu od sedmi hodin večer.


Marie Svobodová

Dialog a generační soužití, z.s.