Odborní garanti projektu z řad pracovníků jednotlivých středních škol a pracovníků odboru školství Jihomoravského kraje zhodnotili plnění úkolů projektu jednotlivými subjekty v souladu s harmonogramem.

Nákupy seniorů, kterým byly v obchodech vyhrazeny konkrétní hodiny.
Jak se můžeme bránit neviditelnému nepříteli?

Ve druhé části programu prezentovala SOŠ a SOU Vyškov vzdělávací aktivity, které realizuje. Škola představila především své vzdělávací aktivity zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání na základních a středních školách našeho regionu. Účastníci workshopu zejména ocenili příležitost prakticky si vyzkoušet některé z činností obsahové náplně prezentovaných vzdělávacích aktivit. S pozitivním ohlasem ze strany projektových manažerů odboru školství Jihomoravského kraje paní Dittrichové a pana Pernici se setkal i záměr naší školy, připravit Technickou olympiádu pro žáky druhého stupně základních škol vyškovského regionu.

Naďa Havlíčková