Na konferenci přijal pozvání také senátor Karel Zitterbart, starostka obce Drnovice Zuzana Hermanová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Vyškově Dagmar Vlková, ředitel NTGM v Hodoníně a další vzácní hosté ze spřátelených nemocnic.

Témat z oblasti komunikace se zhostili renomovaní přednášející, a to vedoucí oddělení paliativní péče Masarykova onkologického ústavu v Brně Ondřej Sláma, osobnostní kouč Jaroslav Dvořák, farář Dr. Zbygniew Jan Czendlik, vedoucí právního oddělení Masarykova onkologického ústavu Radek Halouzka a léčebná pedagožka Mária Wirth ze Slovenské republiky.

Věštkyně předpověděla budoucnost. Zaniklé Konůvky se vrátily do středověku
Věštkyně předpověděla budoucnost. Zaniklé Konůvky se vrátily do středověku

Lektoři se zaměřili na citlivá témata v oblasti komunikace, především na pacienty s chronickými onemocněními nebo pacienty v terminálním stadiu života a na komunikaci s jejich blízkými. Současně byly přednášky zaměřeny i na zdravotnické pracovníky, kteří načerpané poznatky mohou využít ve své praxi. Odborný program byl obohacen o tematické vystoupení Mažoretek Falco v zastoupení Terezy Trávníčkové.

Samotná vzdělávací akce mezioborového charakteru obdržela mimořádně kladné ohodnocení od všech posluchačů napříč profesemi. Poděkování patří zejména přednášejícím, sponzorům, organizátorům akce, obci Drnovice, a všem ostatním, kteří se podíleli na úspěšném průběhu této konference.