Předseda a šéftrenér mládeže TJ Heršpice, kde stále nastupuje za muže v okresní soutěži, bude ve čtvrtek 3. června v Nymburku kandidovat na post prvního místopředsedy FAČR za Moravu. Patří mezi kvarteto kandidátů, kterým Deník před volbami poslal čtyři stejné otázky.

Co vás přimělo ke kandidatuře na místopředsedu? Cítíte velkou podporu?
Není mi lhostejná budoucnost českého a moravského fotbalu. Jsem přesvědčený, že český a moravský fotbal konečně potřebuje a zaslouží si změnu a schopné, poctivé a zkušené manažery ve svém čele. Kromě toho, že jsem byl od října vyzýván kolegy trenéry mládeže z celé Moravy, fotbalovými funkcionáři nebo bývalými reprezentanty, hlavním důvodem je, že chci změnit fotbal a vrátit lidem důvěru v něj. Vydal jsem se do boje za obyčejné kluky a holky, za všechny, kdo fotbal milují a chtějí ho dělat poctivě a s láskou. Několik měsíců denně poctivě objíždím celou fotbalovou Moravu a za tu dobu jsem stihl potkat mnoho lidí a představit jim své plány a vize. Projednal jsem s nimi i desítky zajímavých témat a námětů na zlepšení. A je pro mě dobrým signálem, že většinově je moje představa na budoucnost fotbalu kvitována a sdílena. Díky této práci se mi podařilo získat silnou podporu od profesionálních klubů, klubů MSFL, divizí i svazů po celé Moravě. Nicméně není asi na mně, abych svou situaci nějak blíže hodnotil. To nechám ve čtvrtek na delegátech valné hromady. Věřím, že se každý delegát, který chce skutečnou změnu v našem fotbale, bude rozhodovat fotbalově a srdcem.

Jaké si kladete cíle, co chcete změnit na Moravě?
Priorit a cílů mám hned několik a je za mě důležité, aby je každý kandidát na funkci moravského místopředsedy dokázal veřejnosti včas zformulovat a představit. Já jsem je představil na svém webu www.vaclavsalac.cz již v únoru. V prvé řadě chci vrátit děti, respektive všechny hráče, zpátky k fotbalu. Dále chci co nejvíce sjednotit Moravu a nastavit pravidelnou komunikaci napříč okresy, kraji i kluby a zároveň směrem na Strahov a zpět. Také se chci zaměřit na vybudování fotbalové infrastruktury, rozvoj a vzdělávání trenérů, nové rozhodčí, více peněz pro svazy a kluby, změnu stanov a zjednodušení právních předpisů. Dalším mým cílem je významně posílit pozici FAČR vůči UEFA a FIFA, aby s námi nezametali jako v případě Ondřeje Kúdely. Ale zcela zásadní je pro mě opravdu rozvoj mládeže. Peníze prostě musí jít do fotbalové mládeže, do hřišť a do vzdělávání trenérů…ne do kanceláří a úředníků na svazu.

Václav Salač
Narodil se 30. července 1984 v Třebíči. Ženatý, 2 děti. Právník a podnikatel. Mluví plynule anglicky a má profesní zkušenosti ze zahraničí. Působí v Brně i Praze. Má osmnáctileté manažerské zkušenosti z řízení organizací, projektů a lidí. Vlastní několik společností v oborech nemovitosti, energetika a e-commerce. Je předsedou a šéftrenérem mládeže TJ Heršpice, zároveň fotbal dosud hraje na okresní úrovni.

Kdo z protikandidátů je vám blízký a s kým se naopak neshodnete?
Nejdu a nechci jít cestou hodnocení svých protikandidátů, mě zajímá fotbal, ne politika. A fotbal chci spojovat, ne rozdělovat. Především vítám to, že je zde více kandidátů, kteří se utkají v demokratických volbách a věřím, že všichni kandidáti budou postupovat čestně a transparentně, já si na tom zakládám. Je za mě rovněž stěžejní, aby noví představitelé FAČR znali také z vlastní zkušenosti, jak se dělá fotbal odspodu. Moravským místopředsedou tedy musí být člověk, který jednak zná situaci a podmínky amatérského fotbalu, je zkušeným a jazykově vybaveným manažerem, a zároveň někdo, kdo umí a chce komunikovat a celou fotbalovou Moravu spojovat, nikoliv rozdělovat. A v neposlední řadě musí mít na tuto funkci čas, být pravidelně na Strahově v centru dění a zároveň fyzicky s lidmi na Moravě. Své časové možnosti jsem prokázal tím, že jsem byl poslední půl rok neustále v terénu, osobně jsem jednal se zástupci většiny svazů i klubů a naslouchal jejich potřebám. Každý delegát tak může posoudit sám, zda tyto parametry mají i ostatní protikandidáti.

Koho byste měl rád za předsedu fotbalové asociace?
Jestli něco musí přinést nový předseda našemu fotbalu, je to důvěra v tento sport a ve vedení FAČR. Jsem přesvědčený, a spousta lidí mi dává zapravdu, že k důvěře dojdeme jen a pouze zásadní změnou ve vedení FAČR. Nechci se tedy proti nikomu vymezovat, ale jasně říkám, že pokud se má změnit fotbal, musí se změnit jeho vedení a jeho představitelé. A od fotbalu se zároveň musí odpojit všichni ti, kteří jsou k němu přisátí. Tedy preferoval bych takového předsedu, který bude mít vůli takové změny provést a jednou z jeho hlavních priorit bude dostat peníze z kanceláří na hřiště.