Není mnoho klubů, a nejen ve fotbale, které tak úspěšně čelí trendu úbytku sportujících dětí. Komořanští založili družstvo dorostu a od jarní části chtějí přihlásit do soutěže i přípravku. Co tak mimořádného se v Komořanech událo, že tu mají děti o fotbal zájem?

„Snažíme se co nejvíce zaměřit na to, aby děti které v Komořanech máme, u fotbalu zůstaly, aby se fotbal stal součástí jejich života a pokračovaly v něm i v dospělosti. Snažíme se jim připravovat pestré tréninky a vést je ke vzájemnému respektu a fungování v kolektivu. Kolektiv je pro děti důležitý a pokud je dobrá parta, tak se děti postupně přidávají samy. Přijdou s kamarády, kteří jim o našem klubu řeknou, a pak tady zůstanou, anebo, pokud se jim daří, odejdou do většího klubu. To je hlavní cíl, který by měl být myšlenkou každého klubu a je celkem jedno v jakých výkonnostních úrovních. Jistě, ne vždy se nám to daří, dnešní děti mají mnoho jiných možností zábavy, ať už jde o jiné sporty, nebo záliby, ale nesmíme v tom polevit,“ zdůrazňuje trenér mládeže David Petr.

Dorostenci Komořan hrají okresní turnaj, což je sice soutěž pořádaná okresním fotbalovým svazem, ale zatím má statut neoficiální. V družstvu je aktuálně 21 hráčů, kteří ve většině prošli všemi kategoriemi od přípravek, žáků až do dorostu. Kluci jsou z Komořan, Tučap, Podbřežic, Rousínova, někteří dojíždějí i z Vyškova. Spolu s Davidem Petrem se o ně stará Nikolas Laskaroglu, v případě potřeby je pomocnou rukou Jaroslav Portík, a také trenér mužského A týmu Petr Kalousek.

„Pokud se nám podaří založit další mládežnické mužstvo, tak budeme chtít trenérský tým rozšířit. Doufám, že se nám to podaří a třeba se k nám přidá někdo další z aktivních hráčů našeho A mužstva. Doufám, že nám tento současný počet mládežníků vydrží i po rozvolnění opatření proti covidu, protože od nové sezony má být spuštěna i oficiální soutěž dorostu na okrese. A protože je nyní v obci mnoho malých dětí, tak bychom velice rádi založili a přihlásili i soutěž přípravek. Snad se to podaří a přibude nám další mládežnický tým. Nové hráče do týmu přibíráme nepřetržitě, u nás dostanou šanci hrát vždy všechny děti,“ ujistil Petr.

Pomýšlet na zvyšování členské základny, a tedy především mládeže, v Komořanech mohou i díky velmi solidnímu zázemí.

„Dovolím tvrdit, že je jedno z nejlepších na okrese. Přes sezonu využíváme nové travnaté hřiště, v zimě využíváme sportovní halu. Za vynikajícími fotbalovými podmínkami stojí přímo obec Komořany, která vše financuje z vlastních zdrojů a je hlavním sponzorem klubu. Obec plánuje i další zvelebení areálu, čímž se jeho kvalita zase o dost zvýší. Na údržbě areálu se podílejí i samotní hráči,“ oceňuje mladý trenér.

„Podporujeme nejen sport v aktivních soutěžích v rámci okresu a kraje, ale i sport pro volnočasové skupiny. Zastupitelé se rozhodli jít do projektu zřízení nového workoutového hřiště, kde několik prvků bude umístěno i v klidové zóně a v areálu sportovního centra. Naším záměrem je přilákat do obce nejen sportovce naší a okolních obcí, ale i pořádat sportovní kempy pro malé i dospělé v rámci okresu, popřípadě i kraje,“ sdělil starosta Komořan Jan Kachlík.

Jak dále uvedl, obec chce dokončit sportovní centrum, které je umístěno v klidové zóně na horním toku potoka Rakovec. Už nyní je tu sportovní hala s posilovnou a zázemím pro halu a hřiště se zdrojem vody pro zavlažování.

„Hlavním úkolem pro rok 2021 je výstavba hospodářské budovy pro areál sportovního centra a místní rybářský spolek. Zázemí vznikne v prostorách bývalých kabin, které jsou nyní v havarijním stavu. V plánu máme novou retenční nádrž na dešťové kanalizaci, která bude zařazena do systému zavlažování hřiště. Má pojmout až 900 krychlových metrů dešťové vody a bude tedy mít obrovský význam nejen pro zavlažování hřiště, ale i pro obec, a to ve vyrovnávání hladiny spodních vod v období sucha. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o zbudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Všechny tyto plánované akce budou financovány z programů Ministerstva pro místní rozvoj a dofinancování poskytne obecní rozpočet,“ konkretizoval Kachlík nejbližší záměry obce v oblasti sportu.

Trenéři mládeže obecně proklamují, že po covidu nastane masivní odliv sportující mládeže. V Komořanech se tomu trendu chtějí postavit aktivitou.

„Toto se samozřejmě může stát, bohužel. V tomto směru by mělo být prvořadým zájmem všech, tedy trenérů, rodičů a dalších fnkcionářů a představitelů klubů udržet děti u sportu. I v této době je veledůležité děti ve sportu podporovat a pomoct jim tuto složitou situaci překonat, samozřejmě při dodržení vládních nařízení. Důležitá je komunikace s dětmi a zájem o jejich volný čas. V klubech by se měli snažit při každé příležitosti, kdy je to rozvolněním umožněno, se sejít ke společným tréninkům a užívat si radost z každé chvíle u fotbalu a samozřejmě i sportu obecně,“ dodal Petr.