Poprvé se zástupci vyškovské a drnovické kopané, funkcionáři svazu a představitelé města Vyškova sešli na začátku letošního roku. Teď už je jasno.

Už v lednu bylo jejich záměrem jednání o převodu mládežnických fotbalových družstev z drnovického klubu do Vyškova. Zastupitelé totiž s převodem souhlasili poté, co došlo ke schválení dotací nestátním neziskových organizacím, které pracují na území města Vyškova. Jak je všeobecně známo, drnovický klub hodlá z finančních důvodů ukončit činnost. A s problémem, co bude s jeho perspektivními týmy, vypomohl právě Vyškov.

„Důvodem převodu družstev je v prvé řadě to, že by bylo škoda nechat odejít mládež, když většina pochází z Vyškova a blízkého okolí. Dále pak šlo o udržení Centra mládeže,“ sdělil Pavel Svoboda, trenér vyškovských fotbalistů.

Platnost licence 1. FKD končí posledního června a klub ji dále nehodlá obnovit. Proto chce, aby se od července převedlo dvanáct mládežnických fotbalových družstev, což znamená asi sto padesát žáků a dorostenců, do FK Rostex Vyškov.

Převodem se ale samozřejmě předpokládá zvýšený nárůst finančních prostředků potřebných pro chod vyškovské kopané. Klub navrhuje vyřešit to státní dotací, oslovením sponzorů a také žádostí o zvýšení přísunu peněz z rozpočtu města. To, jestli má tato cesta trvalý charakter, ukáže až čas.

„Zda je převod družstev nastálo, bude záležet na tom, jak se budou odvíjet veškeré dotace pro FK Rostex Vyškov,“ řekl Stanislav Kolařík, vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka města Vyškova.

Rozhovory vyškovských a drnovických představitelů se ale netýkaly jen čistého přebrání týmů. Kluby dále jednaly o možnosti využívat pro činnost mládežnických družstev hřišť a tribuny B v areálu stadionu v Drnovicích. I v tomto směru našli účastníci společnou řeč. „Družstva jsou sice nyní pod Vyškovem, ale trénovat budou v Drnovicích, kde je pronajata zadní tribuna a hřiště. Z kapacitních důvodů nelze všechny tréninky provádět ve Vyškově,“ odpověděl Pavel Svoboda.