Svazová Řídící komise pro Moravu ovšem rozhodla, že se bude pokračovat o osmnácti týmech. Zachování stávajícího stavu si před jarním startem odhlasovaly kluby. Nejpodstatnější vliv to bude mít na sestupy, které se tím snížily o dva týmy.

„Na žádost klubů MSFL se svolalo shromáždění, ve kterém se sedmnáct z osmnácti zástupců vyjádřilo pro zachování stávajícího počtu účastníků, ten zbylý také s nějakými výhradami. Řídící komise tedy přistoupila k úpravě rozpisu soutěží, přestože to v rozehrané soutěži normálně nedělá,“ řekl její předseda Pavel Nezval.

Nový sestupový klíč odvíjí se od případného sestupu moravských klubů z druhé ligy. Krajní varianty jsou, že z druhé nejvyšší soutěže nesestoupí nikdo, anebo dva kluby. V prvním případě by MSFL opustily poslední dva týmy, ve druhém čtyři, tedy od 15. do 18. místa. Adekvátně se sestupy dotknou nižších soutěží.